HORISONT KAJAK AB

SOMMARBUTIK

Från början av maj till mitten av september hittar du oss här:

Norråvavägen

13990 Värmdö

+46 76 808 88 25


VINTERHIPPIES

Resten av året är vi överallt och ingenstans. Men alltid på webben.

Horisont Kajaks säte och adress där snigelposten landar ska du inte förväxla med besöksadressen på Norråva, Värmdö.

Apelvägen 25

13437 Gustavsberg

Kontakt